Klubi asutati 2008a. kevadel Tallinnas 3 venna poolt, kes tegelevad harrastussportlastena jalgrattasõiduga. Eesmärkideks seati sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest võistlusspordini ning kaasalööjate ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

 Tiimkoos.jpg